MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ DERNEĞİ(MEVTİDER) BASIN AÇIKLAMASI

Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği (MEVTİDER), son zamanlarda yaşanan mevsimlik tarım işçileri kazalarına dikkat çekmek ve sosyal hakların düzenlenmesine yönelik yetkilileri göreve davet etti. Dernek Başkanı Mehmet Göbek,”Mevsimlik tarım işçilerin barınma, su, wc, banyo ve elektrik ihtiyacı bir an önce giderilmesi gerekiyor. Tarım aracıların ve İşçilerin İşkur da kayıt altına alınması istiyoruz. Özellikle çocukların eğitimi için okul çadırları veya seyyar otobüs misali eğitim modeli uygulanabilir.Ayrıca Güneydoğu’da teşviklerin artırılması gerekiyor. Sosyal politikalar üretilmeli ve mevzuat değişikliğe gidilmeli.”dedi.

Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği (MEVTİDER) Başkanı Mehmet Göbek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:”Başbakanlık tarafından 2010 yılında çıkarılan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi genelgesi kapsamında mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğine gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

ÇSGB başkanlığında ‘Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu’ oluşturulup il/ilçelerde de ‘İl/İlçe Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu’ mevcut. Genelge doğrultusunda bu kurullara katılan ilgili kurum ve kuruluşlar, işçi, işveren, aracı temsilcilerinin alınan kararlarda alanda aktif rol üstlenmekteler. Bilindiği gibi dünyada inşaat, madencilik ve tarım en tehlikeli iş kollarıdır. Çünkü risk grubu fazladır. Ölüm oranları en fazla bu iş kollarında meydana gelmektedir. İş alanları oluşturulmalı.” Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili sık sık yaşanan trafik kazalarına yönelik açıklama yapan Göbek, şöyle konuştu:”Mevsimlik tarım işçilerinin hayatını kaybettiği kazalarda genelgede trafik güvenliğinin kontrolünü ifade ederken karayolları yönetmeliğinde tekrar eksiklikler gözden geçirilerek düzenlenebilir. İhmallerin olmaması için tarım aracılarının Tarım Aracıları Yönetmeliği doğrultusunda İŞ-KUR’da kayıtlı olmaları gerekir. Aracılar tarafından işçilerin isimleri İŞ-KUR’a ve ilgili birimlere bildirilmesi önemlidir. Aracı, işveren ve ilgili birimler bu konuda sağlıklı olarak bilinçlendirilmelidir. Genelge de belirtilen kurulun almış olduğu kararlar içinde alt birimlerin işlevsel hale getirilmesi gerekir.

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yatırım teşvikleri artırılması lazım. İş adamlarına kolaylıklar sağlanmalı. Kendi bölgelerinde yatırım teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır. Mevsimlik tarım göçün en fazla olduğu Şanlıurfa’ya yönelik kapsamlı araştırmaların yapılması, sosyal politikaların üretilmesi, mevsimlik işçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması için mevzuatta değişikliğe gidilmeli. Eğitimde mevsimlik tarım işçiliğine katılan çocuklara yönelik öğretmen politikaları modeli için çalışmalar yapılabilir. Kısacası, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi kapsamında göç edilen yerlerdeki elektrik, barınma, içme suyu, tuvalet,banyo,eğitim ve sağlık haklarına erişim çalışmaları yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir