TEMEL EĞİTİM

                                 Geçen haftaki yazımda ”Okul Öncesi” eğitimi üzerinde  bazı açıklamalarda bulunmuştum.
                                 Bu haftaki yazımda ”Temel Eğitim” konusunda açıklamalarda bulunacağım.
                               ”Temel Eğitim”; yeni yürürlüğe giren 4+4+4 yasasıyla toplam 8 yılı içeren ve zorunlu olan eğitim aşamasıdır.
                               ”Temel Eğitim” zorunlu ve parasızdır. Ülkemizin tüm vatandaşlarının yararlanacağı sosyal bir  haktır.
                               ”Temel Eğitim”in  ilk dört yıllık aşamasının birinci yılı temel okuma yazma eğitimi, ikinci  yılı okuma yazmayı pekiştirme ve geliştirme, üçüncü  yılı sözlü ve yazılı anlatımın geliştirilmesi ve dört temel işlemin kavratılarak pekiştirilmesi, çocuğun  sosyal yaşama entegre olabilmesi için bazı temel alışkanlıkların kazandırılmasıdır. Dördüncü sınıf; ilk üç sınıfta verilen temel kazanımların pekiştirilmesi ve çocuğa vatan, bayrak ve millet sevgisinin kazandırılarak iyi bir yurttaş olabilmesi hedeflenmektedir.
                               Bu  aşama;  eğitim ve öğretim temelinin verildiği en önemli aşamadır.
                               İyi  bir ”Temel Eğitim”  alan öğrenci orta ve yüksek  öğrenimde  başarılı  olur.
                               Yani ”Temel Eğitim’ le hem iyi  bir  yurttaş yetiştirilmesi , hem de ”Orta Öğrenime” iyi bir öğrenci  hazırlanması hedeflenmektedir.
                               Çocuğumuzun başarılı  olabilmesini  hedefliyorsak onun iyi  bir  temel  eğitim almasını  sağlamalıyız.
                               Öğrencinin  yetişmesinde  etken  olan üç temel  saç  ayağı  vardır.
                               Saç  ayağı  derken annelerimizin  bazlama  yaptığı  ekmek  sacını  kastediyorum.
                               Annelerimiz  çok iyi  bilir ekmek  sacı  üç  ayak  üstünde  durur.
                               Eğitimdeki üç temel  sac ayağı: 1-Aile, 2-Okul, 3-Çevre
                               Anne ve  babalar bu  üç  faktörü önemseyerek  takip  etmelidirler.
                               Çocuğumuzun evdeki ve sokaktaki çevresini , ilişkilerini yakından takip  etmeliyiz. Okul ve öğretmen  ile  sürekli  diyalog  halinde  olmalıyız.
                               Devletin de ”Temel Eğitime” gereken önemi  vermesi  gerekmektedir. Bu aşamanın ana direği olan ”Sınıf Öğretmeni” branşına yeterli sayıda öğretmen ataması yapılması gerekmektedir.
                              Üzülerek görüyoruz ki eylül-2015 atama döneminde ilçemiz okullarına sınıf öğretmeni branşında yeterli atama yapılmamıştır.
                              Öğrencilerimiz ”Ücretli” (ne demek se) öğretmenlerin insafına bırakılmıştır.
                              Ülkemizde ”Ücretli” doktorluk, ”Ücretli” avukatlık,  ”Ücretli”hakimlik, ”Ücretli” eczacılık, ”Ücretli”  milletvekilliği, yapılamadığı  halde  ücretli öğretmenlik kolaylıkla yapılabilmekte, üçte bir maaşla herhangi bir üniversite mezunu bu alanda  istihdam edilebilmektedir. Bu eğitim sistemimizin kamburudur, yüz karasıdır, öğretmenlik mesleğiyle alay etmektir.
                              Bunun doğal sonucu  olarak da 6,7,8 sınıflara  kadar  gelen öğrencilerimizin bazıları okuma yazmaya bile  geçememektedir.
                              Bu sorun hakkında devletimiz üstüne düşen görevi yapmalıdır.
                              Unutmayalım ki  en iyi  yatırım insana  yapılan  yatırımdır
                              Ülkemizin, ilimizin ve özellikle ilçemizin tüm sorunları ancak ve ancak eğitimle çözülebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir