Şeytanın ninnisiyle uyu’yanı; Kırk Bin Evliya uyandıramaz.

HER TÜRLÜ ŞİDDETE HAYIR!

Laf sadece laf; yaptığımız tek şey bu sanırım… Peki çözüm var mı?Yok ki, olsun!..Neden mi; çünkü nemelazımcılı’ğın dayanılmaz rehavet’ne kapılıyoruz da ondan…

Komşuda çıkan yangının; civardaki evlere,dolayısıyla seninde evine sirayet edebileceği kuvvetle muhtemel iken,bu konjonküktüre göre bir saptama içinde olman daha mantıklı değil mi?

Her gün şiddete uğrayan onca kadın haberleriyle sarsılıyor’uz milletçe… Tek ortak tepkimiz bu olsa gerek…
Milli bir sarsıntıy’la gündem doldurmak(!)

Peki,bu durum kadına yapılan şiddete bir engel teşkil ediyor mu;etmiyor…

Kadın ve Erkek;beşeriyete şekil veren iki ana unsur.. .Biri olmadan, diğerinin olabilme imkanı bulamayan iki kıymetli varlık… Zürryet’in iki baş aktörü…Yaratılışın dengesi,olmasa olmazları.Adına ne derseniz deyin;bu böyle … Bir İlahi yasa… Değişmez ve değiştirilemez… Beğenirsiniz veya beğenmez siniz size kalmış…  Gözünü kapayan;kendine karanlığı muhatap alır… Keyif sizin…

Hayat denilen senaryoda Habil ve Kabil tipleme’sini canlandır’maktan imtina etmeyip, Allah’ın buyruklarına rağmen; birbirlerini yok etmeye sevdalanan, mahşerde hesaba çekilecek lerini unutan iki Mecnun’un düçar kalacakları azabı bir tahayyül edin hele…

Elde; hiçbir canlıya can verecek gücümüz,kudretmiz bulanamaz iken;onlara ölüm gibi bir cezayı reva görebilme hakkını kendinizde nasıl görebiliyoruz, düşünmek lazım…

Allah katında hiç bir
canlı yoktur ki, kıymetli olmasın…

Bir sivri sineğin kanadını dahi yapabilecek istidada sahip değil iken; şiddet gibi gayr-ı insani bir eylemin faili olabilmek hangi vicdana sığar,doğrusu anlamış değilim…

Yer ve gök dile gelse; ” Ey insanlar bu ayıp hepinizin”diye feryat eder…Zamanla Allah’ta hesabını soracak tüm bu yapılanların şüphesiz… Sırf katiller mi; bizde bu hesaptan payımızı alacağız bunda kimsenin kuşkusu olmasın.

Zalime sessiz kalmak, dolaylı olarak zalimin yanında yer almak,onun yanında saf tutmaktır…

Ve Allah zalimleri sevmez… Allah’ın sevmediği ne ;kulun da tepki göstermesi gerekmiyor mu?!

Rahman’ı bırakıp; Şeytandan yana davranış sergilemek..! Mideniz kaldırır mı bilemiyorum…

Peki bu insanlık dışı olayları önlemek bu denli zor mudur?!..Hiç te bile!.. Zor diye bir şey yoktur.Sadece varlığı hep his edilen bir duyarsızlık mevcut o kadar…Böyle şiddete meyilli yaratıklar sert ve caydırıcı yasalarla bertaraf edilemez mi?Bal gibi de edilir …

Bu konuda bir şeylerin, geçte olsa yapılması gerekiyor.

Yeter artık!Daha fazla masumların canı yanmasın buna her canlı dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir