6 KASIM GAZZE KATLİAMI DA CIA’NIN İSTİLA GİRİŞİMİDİR

6 KASIM GAZZE KATLİAMI DA CIA’NIN İSTİLA GİRİŞİMİDİR

Bugün itibariyle, Face’de yaptığım Nur dersinde söylediğim gibi, 15 000’i baliğ şehit ve gazilere “semere” diyerek, onlara aslında “kazanmışlar” şeklinde bakıyorum.

Çünkü Bediüzzaman Hazretleri’nin şu ifadeleri hadiseye eksiksizce ayna tutuyor.

” Tekrar biri sordu:
– Musibet cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddemesidir. Hangi fiiliniz ile kadere fetva verdiniz ki, şu musibetle hükmetti. Musibet-i amme ekseriyetin hatasına terettüp eder. Hazırda mükafatınız nedir?
Dedim:
…..
Mükafat-ı hazıramız ise : Fasık, günahkâr bir milletten humsu olan dört milyonu VELAYET derecesine çıkardı; gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neş’et eden müşterek musibet, mazi günahını sildi.” (Asar-ı Bediiye,s.149,150)

Risale’nin devamı ise, tuti kuşu gibi malum darbe kalkışmalarında bazılarının da hatası var diyen “dar düşünceli” insanlara tam bir cevap vasfındadır.

” – Bir amir hata ile felakete atmış ise?!
Dedim:
-Musibetzede mükâfat ister. Ya amir-i hatadarın hasenatı verilecektir. ( O ise hiç hükmünde) veya hazine-i gayb verecektir.Hazine-i gaybda  böyle işlerdeki mükafat ise, derece-i şehadet ve gaziliktir.” ( Age, s:150)

*

Ümmetin değişik sebeplerle din ve hak hususunda yıllarca cahil bırakılması neticesinde büyüyen, haklı olarak halkımızın israil, dünyadaki itibar ve finans kaynaklarını kaybettiğini ve nice tedbirlerin Cumhurbaşkanı’mız tarafından alındığını görünce harekete geçti. Bu hareketi istihbari bilgi olarak alan MÜCAHİT TEŞKİLATI hemen harekete geçip demirkubbeyi delerek, 250 civarında ESİR aldı.

Eminim ki o esirlere iyi muamele sadece dünyaya verilmek istenen algı için değil İSLAM ESİR HUKUKUnu ihlasla yaşamaları hakikatıdır.“Ümmetimin niyeti amelinden hayırlıdır.” Hadis-i Şerifi, o niyeti taşıyanların bile üstünlük ve faziletini göstermiyor mu zaten?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir