HZ. ALİ VE HAYBER KALESİ FETHİ

HZ.ALİ VE HAYBER KALESİ FETHİ

“Bir sömürü düzeninin sonu.”

Mekke’den; Medine’ye davet edilen peygamber, daha önce müslümanların alım, satım ve kervancılık üzerine kurdukları ekonomik sistemi kaldırarak; onlara toprağın işleyişi ve topraktan nasıl mahsul elde edecekleri hakkında bilgiler öğretti…

Yahudiler, Medine’de daha önce kurdukları pazarda, daha fazla söz sahibi olmak için, ellerindeki topraklarını müslümanlara sattılar.

Böyle yapmakla, pazarda satılacak ürünler üzerinde belirleyici olacaklarını sandılar…

Onlar;
toprakla tanışmamış insanların, neden-sonuç ilişkisini kuramayan ve bundan da bihaber olduklarını biliyorlardı… Tabi bu da Yahudilerin işine geliyor; bıyık altında güldürüyordu…

Peygamberimiz, Müslümanlardan oluşan bir pazar kurup, Yahudileri oradan sürdü …

Sürülen kabilelerden biriside Nadiroğlları idi… Bunlar Hayber Kalesine yerleşerek, günümüze tekabül edecek olan Hayber Holdingi kurdular. Kurulan pazarda tam yetkili olmak için; Mekke müşrikleri tarafından, kölecilik üzerinde kurgulanan ekonomik sistemin baş mümmesilleriyle ittifak kurup, baskıcı politikalarla, Hayber’de yaşayan köylüleri sindirmeye başladılar.

İşte bu noktada , başta Hz Ali olmak üzere; müslümanlar, bu sömürü düzenine son vermek için Hayber Kalesinin fethine giriştiler…

Müslümanların bu mücadelesi, aslında Sömürüye, Kapitalizme son vermek; ekonomik açıdan köleleştirilen insanların özgürleşmesi için yapılan bir örnek mücadeledir… Kur’an, sömürünün her türlüsüne karşıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir