İHTİRAM VE MUHABBET

Sudan ucuz iki kavram… Sosyal bir yapılanma için bir o kadar önemli, bir o kadar zaruri……

HER DİLEDİĞİNİ YAPMAK DEĞİLDİR ÖZGÜRLÜK

Özgürlük: iradenin; öznel ve nesnel hiç bir şart ve tahakküme bağlı kalmaksızın bir tahakkuk serbestîsidir. Zaman…

YALAN GERÇEĞİN GİZLİ HALİDİR

Söz, özden kopup geldiği vakit; aklın bir sürü aşamalarından geçer, sonra dile dökülür; berrak bir çağlayan…

EGO

Ego; Nesnel yansımalar’ın; öznel depoda istif edilmesiyle birlikte tedricen gelişen bir bilinç sonucunda, bu birikimlerin tümüne…

EVDEKİ TEHLİKE!

EVDEKİ TEHLİKE! Çağın gerisinde kalmamak adına alınan dijital materyaller ile birlikte; olmazsa olmazı olan internettin hemen…

ASIL MENZİL

ASIL MENZİL Allah’ın armağan etiği akılla, Belli bir tekâmül sonrası, nasıl,niçin ve neden gibi tüm surularla…

İNSAN GİBİ İNSAN OLMAK.

Canlı cansız tüm mahlukat’a dünyayı misafir hane yapan yüce Allah’ın;şuurla taltif ettiği insanı,daha üstün bir kategoride…

POLİTİK ÇALKANTILAR

Siyasi aristokratların gelecekleriyle ilgili siyasi rant elde etmeye yönelik konjonktürel saptamaları sonucu, toplumu memnuniyetsizlik içeren suni…

VAHİY (Normallaştırıcı Bilgi)

Rabbin bal arısına şöyle bildirdi: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin. Sonra bütün…

SEVGİNİN KAYNAĞI ALLAH’TIR

Allah sevgisiyle mücellâ bir yürekte,küfri hissiyat’ın barınması mümkün değildir. Bu halet içinde olan biri, Yunus gibi…