Şanlıurfa’da sağlık görevlilerinin izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cuma sabahı, ‘Suriye’ye sınır dışı askerî harekât kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi’ amacıyla 19 farklı ilden Şanlıurfa ve Mardin’e resen hekim görevlendirmesi yaptı.

Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazıda, hekimlerin Şanlıurfa ve Mardin’e 20 Ekim tarihine dek geçici görevlendirildikleri anlaşılıyor.

“Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri emrine, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin 20/09/2019- 20/10/2019 tarihleri arasında görevlendirme onayları ekte gönderilmektedir.”

Ancak çeşitli meslek odası temsilcileri, hekimlerin geçici görevlendirmelerinin daha uzun sürebileceğini söylüyor.

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) BBC Türkçe’ye verdiği bilgiye göre, geçici olarak Şanlıurfa ve Mardin’e görevlendirilen 94 hekim bulunuyor.

Ulaştığımız Sağlık Bakanlığı yetkilileri kamuoyuna yansıyan belgeyi doğrularken, konuyla ilgili açıklama yapılmayacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın il müdürlüklerine gönderdiği yazıdaki ‘TSK’nın Suriye bölgesinde yapması planlanan askerî harekât’ ifadelerine ilişkin sorularımızı yönelttiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yetkilileri de herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

‘Ağırlıklı olarak cerrahlar görevlendirildi’
Sağlık Bakanlığı yazısında, Şanlıurfa ve Mardin’e yapılan hekim görevlendirmelerinin ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan organizasyona destek vermek amacıyla’ olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan söz konusu görevlendirmelerin Suriye’den olası bir göç dalgasına hazırlık olarak planlandığı da yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Ali Özyurt, “Bakanlığın henüz bir açıklaması olmadığı için gerekçeye ilişkin detayları bilemiyoruz ancak muhtemel bir göç dalgası ihtimali üzerinde de duruluyor” diyor.

BBC Türkçe’ye konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ise, iki sınır iline görevlendirilen 94 hekimin çoğunun ‘genel cerrahi’ alanında uzman olan hekimler olduğu bilgisini paylaştı:

“Görevlendirmelerin sebebi hakkında yurt dışından büyük bir göç dalgası beklentisi olduğu da değerlendiriliyor ancak görevlendirilen hekimlerin uzmanlık alanları bize daha askerî harekât ihtimalini düşündürüyor.”

“Çoğunluk olarak kalp damar cerrahı, plastik cerrahı ve genel cerrahi hekimleri gönderildi. Daha çok cerrahların gönderilmesinden anladığımız kadarıyla, bir operasyon beklentisi ya da tedbiri olarak gönderildikleri düşünülebilir. Ama biz bir hekim örgütü olarak bu konuda net bir çıkarımda bulunamayız.”

Adıyaman ayrıca ‘savaş ve çatışma ortamlarına’ sivil hekimlerin gönderilmesine itiraz ettiklerini belirtiyor:

“Bizler hekimlerin de yaşamını ve çalışma koşullarının niteliğini sorgulamak zorundayız. Savaş ortamlarına sivil hekimlerin gönderilmesi askeri tıp fakültelerinin kapatılmasından kaynaklanan bir durumdur.”

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülhane askeri tıp fakültesi kapatıldığında bunun doğru olmadığını ifade etmiştik. Çünkü bu fakültede eğitim alanlar hem hekimlik hem de askerlik eğitimi alıyorlar. Dolayısıyla savaş ve çatışma bölgelerinde bu hekimlerin görev yapması gerekiyor.”

SES: Şanlıurfa’da sağlık görevlilerinin izinleri iptal edildi
BBC Türkçe’ye konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Gönül Erden, bugün itibariyle Şanlıurfa’da tüm sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Erden, Bakanlığın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazının hekimlere de tebliğ edildiğini ancak hekimlerin hangi hastanelere görevlendirileceğine dair henüz net bir bilgi olmadığını belirtiyor.

Daha önce de sınır şehirlerine doktor sevkiyatının çokça kez yaşandığını belirten Erden, “Görevlendirilen hekimlerin güvenliklerinden konaklamasına, izinlerinden ücretlerine kadar her şeyin, hekimler gitmeden önce belirlenmesi gerekiyor” diyor.

TTB Merkez Konsey Başkanı Adıyaman ise, iki sınır iline görevlendirilen hekimlerin mehil müddetinin belirlenmediğini ve gönderildikleri şehirde ne kadar görev yapacaklarının da net olmadığını ifade ediyor:

“Bakanlık yazısında bir aylık bir sürenin görevlendirme onayından söz ediliyor ancak bu sürenin önü açık gibi gözüküyor. Bu insanların çoluğu çocuğu işi gücü var. Bu tip görevlendirmelerin daha kontrollü ve önceden yapılan hazırlıklarla planlanması yapılması gerektiğine inanıyoruz.”

Hekimlerin sınır şehirlerine geçici olarak görevlendirildiği önceki örneklerde de aksaklıkların yaşandığını söyleyen Erden ise, “Bu bölgelere yapılacak görevlendirmelerde öncelikle sağlıkçı arkadaşlarımız gönüllüğüne bakılması ve önce gönüllülerin gönderilmesi gerekiyor. Ayrıca bu görevlendirmelerde mutlaka süre tarifi yapılması gerekiyor. Son anda bir görevlendirmeyle değil, mutlaka bir mehil müddetleri olarak gitmeleri gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

Tabip odalarına genelge gönderildi
TTB tarafından bugün söz konusu 19 ilin tabip odalarına gönderilen genelgede, geçici olarak Şanlıurfa ve Mardin’e görevlendirilen hekimlerin bulunduğu şehirlerde verilen sağlık hizmetinin aksamaması için tedbir alınması gerektiğini vurgulandı.

Zira TTB genelgesinde, “Bazı görevlendirmelerin, kurumun belirli bir uzmanlık alanındaki tek hekime yönelik olarak yapıldığı bilgisi edinilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İstanbul Tabip Odası da sınır şehirlerine sevk edilen hekimlerle ilgili ‘Acil Durum Masası’ oluşturduğunu açıkladı. MEŞALE GAZETESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir