Suruç TEMA Başkanlığında görev değişimi

TEMA Vakfı Suruç’ta Faaliyetlerine Başladı

TEMA Vakfı Şanlıurfa Suruç Gönüllü Sorumluluğunu gönüllü olarak yürüten Mehmet Yavuz, görevini yeni Gönüllü Sorumlusu ve Saygın ilkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Elmaser’e devretti. Ülke genelinde 500.000’i aşkın gönüllüsüyle birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten TEMA Vakfı Suruç Gönüllü Sorumlusu Mehmet Elmaser, “TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Suruç’ta sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Suruç Gönüllüleri, il genelinde yürütülen faaliyetlere destek olarak;

> Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek,

> Erozyon, toprak örtüsü ve toprağın korunması yönünde kamuoyunu bilinçlendirecek etkinlikler

> düzenlemek,

> 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engellemek,

> Mera, otlak ve çayırların korunması ve verimliliklerinin arttırılması amaçlı çalışmalar yürütmek,

> Orman sınırlarda herhangi bir nedenle daralma olmasını engellemek ve doğal orman alanlarının korunmasına katkı vermek,

> Su varlığının korunması ve tarımsal kuraklık, çoraklaşma ve çölleşmeyle mücadele etmek,

> Deniz, göl, akarsu kıyıları ve sahil şeridinin doğal özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

> Halkımızın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinde, su ve enerji tasarrufunun, geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesinde önder rol oynamak,

> TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırmak,

> Bu amaçları gerçekleştirmek için ilçe gönüllüleri olarak Minik TEMA, Yavru TEMA, Genç TEMA Lise, Genç TEMA Üniversite ve Mezun TEMA örgütlerini oluşturmak vb. çalışmaları yürüteceklerdir

TEMA Vakfı Suruç Gönüllü Sorumluluğu ekibi kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensuplarından alacağına inanmaktadır. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir