OKULLARIN BAKIMI

Yazımın başlığından da anlaşılacağı gibi bu haftaki yazımı okulların bakımı, onarımı ve temizliğine ayırdım.
Sağlıklı ve verimli bir eğitimin ilk koşulu temiz, hijyenik, sağlıklı bir ortamın eğitim-öğretim için hazırlanmasıdır.
Şu andaki yasa ve yönetmeliklere göre bakanlığımız sadece orta öğretim kurumlarına özel bütçe ayırmaktadır.
Her türden liseleri bünyesinde barındıran orta öğretim kurumları yıllık giderlerini kalem kalem hesaplayarak bir tahmini bütçe oluşturmakta ve bu yaklaşık bütçeye uygun ödeneği bakanlığın ilgili birimlerinden talep etmektedir. Talep edilen ödenek miktarı üç aşağı beş yukarı bakanlık tarafından okul yönetiminin emrine tahsis edilmektedir.
Ülkemiz eğitiminin bel kemiğini oluşturan temel eğitim (ilkokul-ortaokul) kurumlarına maalesef bu şans tanınmamıştır. Yani ilkokul ve orta okullarımıza hiç bir ihtiyaç için özel bütçe hakkı verilmemiştir. Sadece İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin emrine her yıl sene başında onarım ödeneği adı altında cüzi bir ödenek ayrılmaktadır. Ayrılan bu ödenek ancak bir kaç okulun boya badana masrafını karşılayabilmekte, diğer okullara herhangi bir ödenek hakkı tanınmamaktadır.
Hiç bir ödeneği olmayan okullarımızın öğrenci velilerinden okula katkı sağlamaları da bakanlık emirleriyle yasaklanmıştır.
Yani badanasız, boyasız okulu boyamamız istenmekte, kırılan camların yerine yenisi takılması istenmekte fakat hiç bir ödenek verilmediği gibi velilerden yardım almamız da yasaklanmaktadır.
Bir sorunu dile getirirken elbette ki çözüm yollarını da aramak gerekir..
Bu durumda ne yapılmalıdır?
Ülkemizin gündeminde olan yerel yönetimlerin güçlenmesi konusu çözümlenirken ilçelerin eğitim kurumlarının yerel yönetimlere bağlanmalı, yerel yönetimlere yeterli kaynaklar aktarılmalıdır.
Okulların onarımı, boya ve badana işlerinin yapılmasında yerel yönetimlerin personelinden yararlanılabilir.
Bu onarımlar okulların tatilde olduğu yaz aylarında yapılarak eğitim-öğretimin başlamasından önce okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilmelidir.
Okulların eğitim-öğretim yılı içerisindeki temizliği de yerel yönetimlerce yapılmalıdır.
Bakımlı temiz bir ortam öğrenciye de öğretmene de çalışma şevki verir.
Şevkle çalışan öğrenci ve öğretmen elbette ki başarıya ulaşacaktır.
Eğitimde başarıdan başka bir seçeneğimiz yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir