TARIMDA KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKENİN DEVA’SI HAZIR

TARIMDA KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKENİN DEVA’SI HAZIR

Bu başlığı neden seçtin diye sorabilirsiniz. Zira bu başlık, birazdan ifade etmeye çalışacağım açıklamalarla aslında cevabını kendi içinde barındırmaktadır. DEVA Partisi’nin tarımda ne yapacağının özeti mahiyetinde olan bu ifadeyi hiç okudunuz mu bilmiyorum ama Partinin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik adım adım açıkladığı bazı kısa bilgilerin olduğu broşürde yer almaktadır. Hatta broşürün kapak başlığında yer almaktadır.
Peki DEVA Partisi çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine ne diyor? Ne gibi vaatlerde bulunuyor? En önemli soru aslında bunlardır diyebiliriz. Yani size gelip kendisini ifade etmeye çalışan bir siyasetçinin ne diyeceğinin, daha doğrusu ne yapacaklarının belli olması ve yapacaklarının belli bir takvime göre hazır olması gerekmektedir. Aksi halde sadece kuru vaatlerde bulunması sadece sizlerin ve bizlerin aklı ile alay etme şeklinde açıklanabilir.
“Tarımda kendi kendine yeten bir ülkenin DEVA’sı hazır” derken bizlerin önüne sadece 5 sayfadan oluşan küçük bir broşürde bile parti, 9 farklı çalışmayla karşımıza çıkmaktadır. Bunları sizler için derleyip aşağıda vermeye çalıştım:
Çiftçinin 7 DEVA’sı
1. Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
2. Çiftçilerin kullandığı mazotun ÖTV’sini çiftçiye geri vereceğiz.
3. Çiftçilere kullandığı gübrenin maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.
4. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.
5. Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek.
6. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.
7. Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız.

Çiftçiliği Kalkındırmanın 7 DEVA’sı

1. Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.
2. Sözleşmeli tarımın alt yapısını güçlendirip üretici-sanayici iş birliğini etkin hale getireceğiz.
3. Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.
4. Tarımda, özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.
5. Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız (Bana göre en önemlisi de burasıdır.).
6. Üreticiler ürününü değerinde satacak, emeğinin karşılığını alacak.
7. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.

Hayvancılığın 10 DEVA’sı

1. Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve panlı bir şekilde yapacağız.
2. Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.
3. Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.
4. Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.
5. Terk edilen yaylaları yeniden üretime kazandıracağız.
6. Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız (Buraya dikkat lütfen).
7. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.
8. Ülkemizin flora (Flora ya da bitey bir ülke, bir bölge veya belirli bir yöredeki bitki, mantar ve bakteri türlerinin tümüne verilen ad) zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.
9. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.
10. Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.

Kuraklığın ve Sulamanın 4 DEVA’sı

1. Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız.
2. Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.
3. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.
4. Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.

Tarımda Dönüşümün 11 DEVA’sı

1. Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.
2. Her köye Ziraat Danışmanı/Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.
3. Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize tarım bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.
4. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.
5. Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.
6. Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.
7. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.
8. Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.
9. İyi tarım ve organik tarım uygulamasını hızla yaygınlaştıracağız.
10. Mevsimlik geçici tarım işçilerinin ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.
11. Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.

Tarımda Finansmanın 4 DEVA’sı

1. Ziraat Bankası tekrar çiftçinin bankası olacak.
2. Çiftçilerin teminat problemini çözeceğiz.
3. Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.
4. Kredilerin geri ödeme zamanını ve süresini hasat dönemi ve süresine göre belirleyeceğiz.

Tarımda İstihdamın 4 DEVA’sı

1. Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız.
2. Yeni Tarım Liseleri (Bu çok ama çok önemli bana göre) açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız.
3. Kadın çiftçileri köyüne ve toprağına sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz.
4. Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.

Tarımda Atılımın 9 DEVA’sı

1. Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.
2. Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.
3. Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.
4. Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.
5. Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.
6. Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.
7. Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.
8. Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.
9. Türkiye’ye ait doğal bitki çeşitleri ve kaynakları koruyarak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.

Tarımda Teknolojinin 6 DEVA’sı

1. Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.
2. Ürünlere katma değer kazandıracak markalaşma çalışmalarına hız vereceğiz.
3. Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.
4. Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.
5. Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.
6. Yüksek teknoloji seracılığını jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz.

Şimdi tüm bu maddeleri dikkatlice okuyup iyice anlayarak takip etmek gerekiyor. Takip etmek gerekiyor çünkü özellikle diğer partilerin tarımla ilgili söylemlerine de bakmak gerekiyor. Hangisinin ayakları yere daha sağlam basıyor? Cevabı sizlere bırakıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir