ÜMİTSİZ DEĞİLİZ

ÜMİTSİZ DEĞİLİZ

Fakat müslümanların hali pürmelali, bizi ciddi üzüyor ve endişelendiriyor.

İslamı anlatan bu kadar resmî görevlimiz, ilim adamlarımız, imam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerimiz veee.. İslama hizmeti hayatlarının merkezine koyduğunu söyleyen cemaatler mevcut iken, Müslümanlar olarak niçin bu perişan haldeyiz .
-Cehalet bizde ,
-sefalet bizde,
-ihtilaf bizde.

BIrakın dünya müslümanlarının ittifakını , cemeatlar dahi kendi içinde çeşitli fraksiyonlar halinde ve birbirleri ile esasta bile ittifak edemiyorlar.

Bu durumdan ciddi yüreği yananlar çeşitli ifadelerle ızdıraplarını dile getirmişler :

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm (Ziya Paşa)

Bediüzzaman da esef ederek , düşmanımızı üç diye göstermiş ,
-Cehalet
-Zaruret
-İhtilaf
Bunların izalesi ile islam aleminin felah bulacağını belirtmiş bu hususta ömrü boyunca mücadele etmiştir.

İslamın “mahbub” gösterilmesi, fiil ve yaşantımızın söylediklerimizi teyit ederek hüsn-ü misal yani rol model olmamız gerektiğini belirtmiş, İslamı anlatanların çağa uygun üslup kullanmadıkları üzerinde durarak :

“Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasâvet-i kalbimden başka üç sebep buldum:

Birincisi: Zaman-ı hâzırayı zaman-ı sâlifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeâyı parlak ve mübalâğalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için ispat-ı müddeâ ve müteharrî-i hakikati iknâ lâzım iken, ihmal ediyorlar.

İkincisi: Birşeyi tergib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden, muvazene-i şeriatı muhafaza etmiyorlar.

Üçüncüsü: Belâgatın muktezası olan, hale mutabık, yani ilcaat-ı zamana muvafık, yani teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar.

Bu hal gösteriyor ki ;
İslam güzel ve uygun bir tarzda anlatılmıyor ve Rol model olunamıyor.

Cemaatler de fanatik bir şekilde, İslama hizmet adı altında kendine adam kazanma durumundalar maalesef .
Bu davranış ta çok kimse için ürkütücü oluyor.

İlgili ve yetkililer bu hususları ciddiye alarak süratle tedbir alıp düzeltme yoluna gitmeliler , yoksa geleceğimizin teminatı olan gençlik PERİŞAN ….
Kamil Nazım Kankılıç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir