YANLIŞ YANLIŞI; DOĞRU DOĞRUYU DOĞURUR

Tefekkür, pasif bir farkındalık eylemidir. Bu yolla edinilen çevresel bir algı; söz konusu eylemin aktif bir kimlikte yeniden var oluşuna sebep teşkil eder…
Durum böyle olunca kişisel amellerin kontrol altında tutulup, disiplinize edilmesi bir yükümlülük haline gelir…
Söz konusu tefekkürün İlahi ışıkları eşliğinde yürümek  ;mütefekkirin varmak istediği menzili daha rahat  bulmasına imkân sağlar…
Yani bunda klavuzluğu asla gözardı edilemeyen, anlayıp okunduğunda insan yaşayış biçimini meşru çerçevede dizayn edecek müspet yansımaların kaynağı olan Kur’anı Kerimin varlığı güneş gibi tezahür eder.
Elimize emanet verilenlerin kullanımları ile ilgili tüm iş ve oluşların öbür dünyadaki akıbetlerimizi belirleyen argümanlar olacağı akıldan çıkarılmaması gerekir.
Yanlışın yanlış; doğrunun doğru sonuç vermesi üzerinde kurgulanmış olan bu kâinatın düzeni, bir menfi amelle berhava edilmesi pek akıl karı olmasa gerek. ..
Bunun bir bilinç içinde işleniyor olması, sırta yüklenen günahların ağırlığını ziyadesiyle katmerleştireceğini üç asağı; beş yukarı tahmin edebiliriz.
İşlenen neyse; çekilecekte odur.
Cennet ve Cehennem; bu dünyadaki insanların menfi veya müspet amelerinin doğal sunuçlarıdır. Bir tarlanız var ve bunun ekip biçilmesi tasarrufunuza bırakılmış ise; neyi ekiyorsanız onu biçeceksiniz. Zakkum mu ektiniz; o halde beyhude bir beklenti içine girip, bir gül veya elma ağacı hayal etmeyin!..
Bu kâinat denilen kitabın en büyük şarih’i Yani açıklayıcısı Kur’ani Kerim olduğuna göre, elbette okunup, anlaşılması gerekir. Bu konuda Bedizzaman hazretleri şöyle der:  “Elde Kur’an gibi  bir mucize-i baki varken; başka bürhanlar aramak aklıma zaid (fazlalık ) görünür…”
Kur’ân; anormal olanı;normal olana dönüştüren Ilahi verilerin olduğu muazzam bir kitaptır.
Peki ne diyor Kur’an:” Zina etmeyin, adam öldürmeyin,hırsızlık yapmayın,fitneden giybetten uzak durun” gibi  nice envai çeşit  yasaklar…Peki bu yasaklar kapsamına giren  menfi fiiler normal mıdır;değil elbette…
Kavşağı bol olan bir yolda aracınızla azami hız sınırının çok fevkinde bir süratle gidiyorsunuz.Aynı hızla o kavşaklardan birine ani dalmanıza karşılık alacağınız cevap feci bir kaza olacaktır.
Allah cümlemizi bu anormal tutum ve davranışlardan muhafaza eylesin!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir