İHTİRAM VE MUHABBET

Sudan ucuz iki kavram… Sosyal bir yapılanma için bir o kadar önemli, bir o kadar zaruri……

YALAN GERÇEĞİN GİZLİ HALİDİR

Söz, özden kopup geldiği vakit; aklın bir sürü aşamalarından geçer, sonra dile dökülür; berrak bir çağlayan…

YANLIŞ YANLIŞI; DOĞRU DOĞRUYU DOĞURUR

Tefekkür, pasif bir farkındalık eylemidir. Bu yolla edinilen çevresel bir algı; söz konusu eylemin aktif bir…

HİKMET AVCILIĞI

Doğuşundan ölümüne kadar,gelişen tensel ve tinsel hazlar eşliğinde egosal bir süreç yaşayan insanın; Dünya işlerine fazla…

ASIL MENZİL

ASIL MENZİL Allah’ın armağan etiği akılla, Belli bir tekâmül sonrası, nasıl,niçin ve neden gibi tüm surularla…

İNSAN GİBİ İNSAN OLMAK.

Canlı cansız tüm mahlukat’a dünyayı misafir hane yapan yüce Allah’ın;şuurla taltif ettiği insanı,daha üstün bir kategoride…

POLİTİK ÇALKANTILAR

Siyasi aristokratların gelecekleriyle ilgili siyasi rant elde etmeye yönelik konjonktürel saptamaları sonucu, toplumu memnuniyetsizlik içeren suni…

VAHİY (Normallaştırıcı Bilgi)

Rabbin bal arısına şöyle bildirdi: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin. Sonra bütün…

EDEPLENDİR’ME GAZAP DEĞİLDİR..

  Kur’an’da eski kavimlerin yaşam kurallarına aykırı davranışları yüzünden Allah’ın gazabına düçar kaldıkları, okunan sure ve…

SEVGİNİN KAYNAĞI ALLAH’TIR

Allah sevgisiyle mücellâ bir yürekte,küfri hissiyat’ın barınması mümkün değildir. Bu halet içinde olan biri, Yunus gibi…