İNSAN GİBİ İNSAN OLMAK.

Canlı cansız tüm mahlukat’a dünyayı misafir hane yapan yüce Allah’ın;şuurla taltif ettiği insanı,daha üstün bir kategoride yaratarak; karşılığını istemesi, El Hak ismine münhasır bir durumdur.Yaratılış tarzında asla bir eksiklik söz konusu değildir.

Her şey belli ölçü ve düzen içinde varlık platformunda tezahür etmiştir.Bulduğunu zannedip,noksan diye telakki ettiğin o şey her neyse,bil ki; kendinde görmek istemediğin kusur’dan kaynaklanıyor.Rabb’ın tarafından onca haslet’le mütecehhiz iken;cüzi bir musibet karşısında isyan etmek gibi bir lükse sahip olmadığını idrak et.

Yunus peygamber gibi “La İlahe İlla ente Subaneke İnni Kuntü minezzalimin” “de;başına gelenleri hatalarına atf et.Tam bir teslimiyet içinde,kurtlulacağın anı sabırla,tevekkül’le bekle.Muvakkat bir hayatı yaşaman için;sana tahsis edilen dünyayı nefsine ve hırslarına kurban etme.Beşeriyet bahçesini tarumar edip, zarar vereceğin her dalın,her yaprağın,her çiçeğin dahi öbür dünyada bir karşılığı olduğunu unutma!

Özenle yaratılan’ı Yaratandan ötürü sevmekle Yunus; kusurlu olana kapını açmakta Mevlana gibi ol!Gülü sevmenin yolu,dikenlerini görmezden gelmekten geçer.İnsana acizligi hatırlatmak içindir omuzlarına yüklenen kusurları.Zenginlik şımartmasın ki;Nemrutla, Firaavun’un düçar olduğu durumla hemhal olmayasın.Muhalif fikirleri olanı,ne ötekileştir, nede küçümse.Kadiri Mutlak dilesey’di herkesi bir fikir etrafında toplardı.Zulme inkiyadı fıtratına dahil etme.Zalim karşısında dimdik bir duruş sergile ki;yarın başına ne geleceğini tahmin edebilsin.

Kuran’da zalimlere ne olduğunu biliyorsun.Ülkeni gözün gibi koru, İçtimai değerlere sahip çık.Unutmaki bir ulus kendine has değerler üzerinde inşa edilir.Ülken, bayrağın,dinin ve milletin senin namusun’dur; onları gözün gibi koru,kolla!Şu şudur,bu budur diyerek tefrika üretmek kolay elbette….Önemli olan tefrikalar’ın doğuracağı menfi sonuçları tahmin ederek,olacakların önüne geçmektir.Asl olanın,ülke çıkarlarını zedeleyecek bir durumun olmaması için bir gayretin tesisinde elini taşın altına koyabilmektır.Dili,dini,milleti,düşüncesi ne olursa olsun;sana zararı dokunmayan herkese kucak aç.

Unutma,tüm canlıların bir yaşama hakkı vardır; ve doğal prüsüdür içinde varlık arz ederler.Bu onlara Hallak’ı alemin verdiği yaşam payıdır.Bu payın gaspı söz konusu bile olamaz.Bizler misafir olduğumuza göre;ev sahibi olan Allah neyi ön gördüyse uymak zorundayız.Birini sev, yada sevme;bu tamamen senin tasarrufunda… Önemli olan bu duyguları o kişinin helakin’de istimal etmemendir.Lügatinde kini,nefreti, ikirciliği,tefrika’yı çıkar.

Çünkü bunlar birer beşeri hastalıktır.Gücün yetiyorsa bunlarla mücadele et.Ferdi küçümseme! Toplumun fertlerden oluştuğunu hatırlatırım.Üstünde yaşadığın bu topraklarda, tek bir çakıl taşına bile değer vermen; senin vatanına verdiğin kıymetin en bariz bir delili hükmündedir.Ülkeni muassır medeni ülkeler arasında istenen teraki’de bir statünün tecelli etmesine canla başla çalış.Oku,öğren, kendini yetiştir; başkalarına da aynı imkanı sağla.

Birinin sorununu, kendi sorununmuş gibi bir hissiyat içinde ol.Empati yap,çünkü; anlamaya,anlaşılmaya ihtiyacı var bu milletin.Yapacağın her fiilliyyat,menfi veya müsbet,toplumdaki karşılığı aynı olacağından,yapmak istediklerin her neyse; iyice ölçülüp,biçilmesi gerekir.Atalarını sev,mazi’ni bil,Atiye güvenle girmenin yolunu ara.İleriye doğru atacağın her başarılı adım;diğer atacağın adımlar için muharrik nitelikli olmalıdır.

Topluma verdiğin değer;kendine verdiğin değer dır .Toplumu var eden birey olduğu fikrini nisyan denizinde boğma.Hülâsa;kendini tanı,kendin ol,kendine dön ki;dönüşün muhteşem olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir