DERSHANELER

              Bilindiği gibi ülkemizin eğitim sorununun  en önemli gündem maddesi dershanelerdir.
              Dershaneler orta öğretimi bitiren öğrencilerimizin üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında başarılı olabilmesi için devam ettikleri özel eğitim kurumlarıdır.
              Bu kurumlar 1970 li yıllarda metropol kentlerimizde kurulmaya başlanmış olup 2000 li yıllara gelince her ilde, her ilçede kurularak bir sektör haline gelmiştir.
              İlk başlarda bu konuya duyarlı eğitimcilerin bir araya gelerek kurmuş oldukları bu kurumlar son yıllarda sermaye sınıfının iştahını kabartmıştır.
              Sayıları bir milyon civarında olan üniversite adaylarının yarısına yakınının dershanelere devam edebileceğini, elli bin civarında öğretmenin çalıştığını  düşünürsek bu sektörün maddi büyüklüğünü görmüş oluruz.
              Bu sadece işin ticari yönü.
              Bir de işin sosyal ve siyasal yönüne bakacak olursak; ülkemizin geleceğine damgasını vuracak olan  bir milyon genç beyinin kendi tarafına çekilerek örgütlenmesi de bir takım mihrakların iştahını kabartmıştır.
              Son bir yılda yaşanan siyasi çalkantıların temelinde bu örgütlenme yatmaktadır. Nihayet üst kademe yöneticilerimiz işin farkına varmış ve uçurumun kenarından dönülmüştür.
              Geçen yıl proje taslağı olarak düşünülen,  bu yıl ise pratiğe geçirilen devletin dershane sektörüne el koyması olayı eğitim camiası tarafından sevinçle karşılanmıştır.
              Evrensel ve anayasal bir  hak olan eğitimde fırsat  eşitliği ancak ve ancak devlet tarafından sağlanabilir.
              Devletin, yani Milli Eğitim Bakanlığımızın binaları, personeli bu iş için yeterlidir.
              Eksik olan sınava yönelik donanımdır. Bu eksiklik de kolayca giderilebilir.
              Personel olarak yeterlidir diyorum.
              Çünkü;
              MEB kadrolarında görevli öğretmenler yeterli formasyonu aldıktan sonra atanmış öğretmenlerdir. Binalarımız is bu halkın vergileriyle yapılmış binalardır.
              2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının başında tüm hazırlıkların  yapılarak ciddi çalışmalarla hafta sonu kurslarının başarılı olabilmesi gayreti biz eğitimcileri memnun etmektedir.
               İnşallah optik okuyucu temini  ve deneme sayılarının çoğaltılmasıyla başarı yakalanacaktır.
               Bu kurslarda görev alan tüm eğitim emekçisi kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür eder saygılar sunarım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir