MASALLARIN ÖNEMİ

Uzun kış gecelerinde, binbir naz’lanmalarla büyüklerimizden heyecan ve büyük hazla dinlediğimiz masalların; aslında toplumsal eğitiminin vazgeçilmez unsurlarıdır.Kötülerle iyilerin mücadelesi üzerinde kurgulanan masallar,hep iyilerin galip gelmesiyle sonuçlanması, çocukların iyiden yana bir tarafgirlik kazanması ve o doğrultuda karekterize olması toplumsal açıdan da önem arz eder.Masal dinletisin’den sonra,kendini içindeki kahramanlarla özdeş’leştiren çocuğun,birbirine zıt kavramları öğrenmesi ve bunlarla ilgili mantıksal bir takım analizler yapması doğrultusunda adım adım olgunluğa doğru sağlam bir yürüyüşü gerçekleştirir.Edebi özelikleri yanısıra; yetişkinlere de hitap eden masalların,genelde çocuk odaklı olması,bize eğitim güdümlü olduğunu gösterir.Anlatılan masallar çocuğun kuşatıl’dığı çevresel veriler içinde, kendine güvenen bir birey olarak yetişmesi açısından rolü yadsın’mayacak derecede önemlidir.Çocukların ana dilini öğrenmesi açısından da, masallar gerçekten faydalı öğelerdir.Bir kısım ebeveynlerin;çocukların hayali dünyadan;gerçek dünyaya bir entegrasyon sorunu yaşayabilecekleri endişesiyle masallara bir antipatik yaklaşım sergileyebilirler;oysa bilinçli seçilen masallar, olabilecek muhtemel sakıncaları ortadan kal’dırır.Eğitim için seçilen masallar, çocuğun ruhsal yapısını müsbet temeller üzerinde inşasını varit kılar.Verilen insani örnekler çocuk ruhunu beslediği için, Dünya devletleri masallara çok önem vermektedir.Özetle masallar, çocuğun gelişim sürecinde faydaları inkâr edilemeyecek kadar önemli etkenlerdendir.Gece yatağına götürdüğünüz çocuğunuza anlataca’ğınız ibretlik bir masal;ona iyiyi ve kötüyü Birbirinden ayırma istidadı’nı kazandıracağı gibi,onun hayal dünyasına müspet katkılar da sunacaktır.Çocuğun birbirine muhalif mefhumlara vakıf olması ve buna bağlı olarak akl-î tahlil cihetinde bir yetenek elde etmesi, ruhi tekâmüllat yolculuğunda menziline ulaşmasını mümkün kılabilir.Anlatılan masallarda genelde zorluklarla
mücadele’nin başarıyla; kötülüklerle savaşın zaferle sonuçlanma kurgusu, çocuğun gelecekte toplumda iyi bir birey olma yolunda atacağı her her adımını hedefe ulaştırnaya yardımcı olacağı kanaatindeyim.Çocuğun beyin defterindeki temiz sayfalarına masal kalemiyle iyilik ve güzelliği işlemek; yetişmesi için en reel yöntemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir