TARIM KORİDORLARI EKONOMİK KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ.

TARIM KORİDORLARI EKONOMİK KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ.

Birleşmiş Miletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Tarafında yayınlanan yeni rapora göre ekonomik tarım koridorları ‘’ özel sermayeye büyük çaplı yatırımları küçük çitçilerin faydalanabileceği projelere çekmek ve düşük gelirli ülkelere de gıda güvenliği desteklemek içi stratejik araçlar olabilir.

Raporda tren yolları limanlar kara yolları gibi kanallar ulaşım araçları çevrelenmiş araçlarla ümit veren tarım gibi sektörler için oluşturulan kalkınma planları olarak tanımlanıyor

Bu yaklaşımın güçlü tarafı yatırım politika ve yerel kurumları entegrasyonunu sağlamak.

Ekonomik koridorları tarım sektörü için çalıştırmak sadece ulaşım sulama alt yapısını iyileştirmesinin çok ötesinde olduğunun belirterek amacın  yerel ulusal bölgesel hedefe yönelik daha bilinçli kararlar alınmasına imkan verecek yetkilileri bu anlamda güçlendirecek bir platform sunmak olduğunu belirtiyor.

Aslında ekonomi koridorlar tanımlamasına yeni demek zor, çünkü bunun ilk örneği İpek yolu ancak bu alanalar sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olabileceği gerecek uzun zaman dan beri göz ardı edilmiştir. Tarım koridorları özel sektör sermayesinin ve ticari becerilerinin tanım alanına yapılacak yatırımları teşvik ederek şekilde kullanılması için de fırsat sunuyor.

Etkin koridorları çölü yeşertmek gibi değerlendirmek yerine her hangi bir bölgenin rekabet üstünlüğünün ortaya çıkaracak araçlar olarak görülmeli.

Koridor projelerin ilki 1998 başlayan ve yoksulluğun azalması için kırsal alanların yerine orta seviyede ki şehirlerde odaklanan Peru’da yoksulluğu azalmasının projesidir.

Proje Peru’da dağlık ve ormanlık alanların 13 koridor arasında ticari ağ hızlıca genişletme yememeceyi ne sahip bağlantı sağlayan yıldız firmalar gibi ticareti destekleyen yeni bir yaklaşım kullanılmıştır.

Bu yaklaşım göz ardı edilen pazarların canlanmasını sağlamıştır, proje sayesinde Peru bu gün farklı koridorlarda üretilen Enginarları dünyanın çok ülkesine ihraç etmektedir…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir