KADINA ŞİDDET  ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ.

Muhalif cinslerin bir sentez’in oluşumuna katkı sunarak yaşam platformuna dahil ettikleri bir serüven’dir evlilik…Bu muayyen süreçte her zaman varlıklarını gündemde tutan sevgi, saygı,ve karşılıklı ulvi duyguların süreçteki gidişata eşlik etmeleri sağlıklı bir seyrin vazgeçilmezleri olduğu muhakkak.
Bu biribiribine zincirleme bağlı duygulardan birinin sekteye uğraması sonucu, bu kutsal yapının temelinde bir sarsıntıyı söz konusu yapabilir.
Çiftler arasında bir anlaşmazlık cereyan ediyorsa; bunun en reel çözüm yolu boşanmaktan geçer. Boşanıyor diye şiddette baş vurmanın vahşilikten öte bir durum olduğu göz ardı edilmemelidir. Tüm dinlerde şiddetin her türlüsü men edilmişken, buna dair Kur’an da başta ‘Nisa’ süresi olmak üzere bir çok ayet ve süre mevcut iken; hala şiddet gibi gayri insani bir davranış ta ısrarcı olmanın karşılığı yarın ruzz-î  mahşerde elim bir ceza olacağı  iki kere iki dört eder derecesinde  katidir. Yüce Allah’ın ayakları altına Cennetini serdirip, yücel’tiği kadına hiç kimsenin şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Sadece insan da  değil; hiç bir canlı türü şiddeti hak etmez;zira şiddetin beslendiği kaynak zulümdür,zulüm yapan zalim dir. Kuşkusuz Allah zalimleri sevmez.
Baba erkil bir toplum da, evlilikte erkek her ne kadar  önde gibi gözükse  de ;bu, kadının ondan aşağı bir statüde olduğunu göstermez.
Toplum literatüründe bu sevimsiz kavramın çıkarılıp, unutturulması konusunda ailelerin çocuklarını bilinç’lendirmesi cihetine gitmesi gerekir. Okullarda da bununla ilgili öğretiler sıklıkla yapılmalı.
Erkeklerin yaptığı tüm işlere; kadınların da tam ve eksiksiz katılım sağlamaları  cinsiyet üstünlüğünü ortadan kaldırmıyor mu? Peygamberler, liderler, kahramanlar doğurup, yetişmeleri için her zorluğa katlanan kadınların, şiddet kavramıyla yan yana zikir edilmesi bile son derece utanılacak bir durumdur.
Tarihte nice kadın hükümdarlar var ki ;benim diyen zalim imparatorları dize getirmişlerdir. Meselâ  İskit kraliçesi Tomris Han’ın; Pers kralı Kurusu yenip esir alması gibi.
Kadınla ,erkeğin eşitliğine vurgu yapılması,kadına bir lütuf değil; olması gerekendır.Doğal olan da budur.
Allah hiç bir topluma böyle menfur olayları yaşatmasın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir