SURUÇ SULAMASININ BÖLGEYE EKONOMİ VE ÖĞRETİME ETKİSİ

SURUÇ SULAMASININ BÖLGEYE EKONOMİ VE ÖĞRETİME ETKİSİ

Sulama Suruç için tarım sanayi ekonomi eğitim ve gelişmesinde rolü, bölge sulaması ile birlikte, üretilen ürünler için zorunlu imalatlar gerektirir. Bu nedenle bölgede yetiştirilen çeşitli ürünlerin işlenmesi için, işletme ve işletmeler devamı olan üretim istasyonlar olacak. Sanayi kuruluşlar faaliyete geçmesi, Suruç sulama alanları bölgesel tarım ürünler bölgesel tarım ile birlikte tarım ağırlıklı sanayi, imalatlar oluşmaya başlamış olacak yeni ve modern okullar yapılacak.

Suruç ta 1970 yılarında su vardı ancak Suruç bölge insanı tarımda Yetiştirdiği bitki ürünleri kendi bölgesinde Pazar bulamadı Türkiye genelinde Pazar problemi vardı. Türkiye de sanayi diye bir şey yoktu olan sanayi istasyonlar sadece atölyelerden mevcuttu.

Böyle bir dönemde çiftçimizin tamamı yabancı sanayicilere çalışmış oldu yabancı sanayicilerce sömürüldü. Yerli sanayici olmadığı için ürünü dış sanayici imalata dönüştürdü. Dış sanayici yerli imalatçının yapacağı imalatı kendi imal ettiği için bölgemizde kazandığı parasal rantı kendi bölgesine taşıdı.

Asıl konu Suruç sulaması tarım ve yetişen tarım ürünleri.

Suruç ta yaklaşık.. 950.. bin dönüm arazi sulanacak çeşitli ürün ve bitki giller, meyve sebze pamuk sanayi de kullanılacak ürün ve yan ürün yetiştirilecek. Ürünün arazide yetişmesi için makine, makine parkı, gerekli makine parçaları ve çarkın yürümesi için servisler, servisler için tamir bakım alet edevat, v.s gerekir. Saydıklarımın tamamı bölgeye yatırım olarak taşınacak, bir kısmı bölgede imal edilecek.

Sanayi ürünleri için arsa arazi elektrik alt yapı su telefon yollar belediye hizmetleri lokantalar oteller danışmanlık şirketleri ithalat ihracat firmaları çoğu (uluslar arası) olacak. Firmalar faaliyetlerini yürütmesi için para gerekecek, imalatların yapılması için para bölgeye akacak. Ve yatırım için gelen paradan Suruç halkı faydalanacak.

Sulama projesi tam faaliyette geçtiğinde ürün imalat ve ihracat için, uluslar arası hava alanı direkt nakliye uçuşlar ve gümrükler olacak. Uluslar arası şirketler, kıyı ofisler ve kıyı bankalar olacak. Yani bölge sadece içe kapanık değil uluslar arası bölge olacak. Devlettin görevi bölgeyi dış açılma hazır hale getirmek, üreticiyi eğitmek teknik ve modern üretime hazırlamak.

Suruç halkını yukarıda yazılan gelişmelere hazırlamalıyız şahıs olsun firma olsun yukarıda saylan maddeler ciddiye alınmasa proje iktisadi olarak başarısız olur.

Suruç’ta sulamayla birlikte yetişen ürünün ekonomi getirisi

Suruç ta yaklaşık..950.. bin dönüm arazi ekilecek ve sulanacak arazinin çoğu tahmini pamuk olacak.. 500 bin dönüm pamuk ekildiğini varsayalım. Dönüm başına, 750 kğ pamuk verim elde etiğimizi kabul edelim Kğ Fiyatı 2 TL arası satılsın.. 500.000 x 750 Kğ = 3.750.000 ton pamuk ürünü elde etmiş olacağız 3.750.000. ton x 2.00 TL satış fiyatı olusun toplam tutar = 7.500.000.000.-T.L (yedi milyar beş yüz milyon)TL yıllık gelir elde edilecek. Bu gelirin tamamı çiftçinin cebinde kalmayacak. Ancak para Suruç çiftçisinin cebinden diğer yan ürün satan imalatçı ve tüccar, makineci, işçi, bakkal, petrolcü, elektrikçi bölgede kim emek vermiş tezgâhını açmış onun cebine girecek. Tabi burada her zaman olduğu gibi devlet karlı çıkar, çünkü devlet emek harcamadan vergi alır.

Bir örnek verelim ..950.. bin dönüm araziden, 500 bin dönüm ekili alan için, çalışan iş gücü ve çalışanın parasal getirisine bakalım.

Ziraatın yapılması için teknik, kalifiye ve tarım işçisi yetişecek çalışacak çalışanlar maaş ve ücret karşılığında para alacak. Para bölgede kalacak ve tekrar bölge için yatırım olacak. Her 100 dönüm da 20 kişinin çalıştığını varsayalım.. 500 bin dönüm da 1.000.000., kişi çalışacak. 1000.000. kişinin aylık geliri. Bir kişi.. 1.200.- TL aldığını kabul edelim toplam çalışan.. 1.000.000. kişinin yıllık geliri 14.400.000.000.-TL (on dört milyar dört yüz milyon) TL kazanç elde edecek. Bu kazanç için de ( S.S.K + VERGİLER) toplam tutarı. 4.968.000.000.-T.L ( dört milyar dokuz yüz altmış eskiz milyon) TL devletin kasasına girecek. Kalan 9.432.000.000.-TL ( dokuz milyar dört yüz otuz iki milyon) TL ise Suruç’un ticari ve ekonomik pazarında harcanacak.

950 bin dönüm arazinin ekimi sadece pamuk olmayacak pamuğun yanı sıra soya fasulyesi, mısır, domates, biber, patlıcan, her nevi sebze ekilecek. Ekimlerle ilgili çalışan insan sayısında çok büyük değişikler olacak. Çalışan insanlar para kazanacak kazandıkları parayı bölgeye yatırım olarak harcama yapacak.

Güzel kaliteli araç ve gereçlere binecekler, kaliteli tarım makineleri alacaklar, İnsanlar aileleri için modern konutlar yapacak, konut içi modern eşya, elektronik malzeme, giyim beslenme için para harcaması yapacak. Çocukları iyi okullarda okutacak, tedavileri kaliteli hastane ve doktorlarda yapacaklar. Yazlık tatilleri için deniz sahillerine akın edecekler. Saydıklarımın parasal getirisini bulmamız zor ancak bölgeye çitti bir sermaye akışı olacağı kesin.

Suruç sulaması bölge eğitimine katkısı

Kaliteli eğitim güçlü ekonomilerle olur güçlü ekonomi olmasa kaliteli eğitim olmaz. Kaliteli eğitim olmasa ülkenin ileriye gitme şansı yok, eğitimde ilerleme olmasa bölgede gelişme ve ilerleme olmaz. O nedenle eğitim yatırımları için devletlerin ekonomik olarak güçlü olması gerek. Öğretim ve eğitim devlet sırtında hep kambur olarak kalmıştır çünkü bu yatırımlar pahalı yatırımlardır.

Örnek verelim; Bir okulun ekonomik olarak devlete ne faydası var hiçbir faydası yok. Para ve gelir getiren kuruluş değildir, ekonomik olarak okullara yapılan yatırımlar atıl yatırımlardır yani boşa giden yatırımlardır. Bu yatırımları parasal olarak düşündüğümüzde doğru bir karar değil. Ancak gelecek açısın da okulsuz bir Ulus olmaz, Okulsuz bir Ulus yok olmaya mahkûmdur.

O nedenle okullara giden ekonomik maliyetler devletçe karşılanır ve devlet yaptığı masrafı halktan vergiler ve diğer dolaylı yolarla toplar. Devlet yeni nesil yetiştirmek, gelecek için pahalı yatırımlar yapmak zorundadır bu gibi yatırımlara ulusal yatırım denir. Bu gibi yatırımlar Ulusun geleceği ve devamı için gerekli yatırımlardır parayla ölçülmez.

Cahil insanlar paranın her kapıyı açtığını ezberlemiş ola bilirler ancak yanılıyorlar. Paranın yanında mutlaka eğitim olmalı ki yarın para bölgenin yararına kullanılsın bölgeye yararlı olmayacak bir paranın bölgeye yarardan çok zararı olur. Para cahil Miletler için çok tehlikeli bir silahtır çünkü yasa dışı ve gayri resmi yollarda kullanılabilir. (Tefe, Uyuşturucu, silah kaçakçılığı,) gibi yasa dışı işler sakıncalı ve tehlikelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir