BAŞKANLIK SİSTEMİ NEDİR???

BAŞKANLIK SİSTEMİ NEDİR???

ABD Başkanlık Sistemi..

ABD’de yürütme organı Başkan, yasama organı iki meclisli Kongredir (Temsilciler Meclisi ve Senato) Başkan Kongreyi feshedemediği gibi Kongre de başkanı istifaya zorlayamaz..

Başkan 4 yıllık bir süre için başkan yardımcısı ile birlikte seçilir. Ülkede koşullar ne olursa olsun bu süre değiştirilemez. Başkan sadece iki devre (4+4) seçilebilir.

Başkanın Yetkileri:

ABD Başkanının geniş yetkileri vardır Hükümet üyelerini atar bu üyeler için ABD’de bakan sıfatı yerine “sekreter” sıfatı kullanılmaktadır atanan üyeleri Senato onaylar.

Bakanlar Kongreye karşı sorumlu değildir. Sadece başkana karşı sorumludur. Başkan istediği bakanı azledebilir.

Hükümet toplantılarında son ve kesin söz Başkana aittir. A.B.D li yazar Lincoln’nün Başkanlar için kullandığı bir sözüdür: “Yedi hayır, bir evet, evetler kazandı”

Kongre tarafından kabul edilen yasaları iki biçimde veto edebilir Açık ve kapalı veto. Kongre’ye kabul ettiği yasayı geri göndererek hem Senato’da, hem de Temsilciler Meclisi’nde ayrı ayrı 2/3 çoğunlukla kabul edilmesini isteyebilir.

Başkan kendi politikalarını uygulayacak kadroları bürokratik kademelere atayabilir. Yüksek dereceli memurların atamalarında senatonun onayı aranır, ancak Senato genellikle bu atamaları onaylar.

Başkan anayasaya göre silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır.

Yüksek Mahkeme Yargıçları Başkan tarafından atanır, senato tarafından onaylanması gerekir.

Dış politikada Başkan önemli kararları bizzat kendisi alır.

ABD anayasasına göre başkanların yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Senato’nun 2/3 çoğunluğu gereklidir.

Başkan, Federal yasalara karşı gelmekten hüküm giymiş olanları şartlı olarak veya tamamen affetme yetkisine sahiptir.
Kongre

ABD’de başkanlık sisteminin en önemli temellerinden birisi de kongredir. Kongre, 438 temsilciyi içeren Temsilciler Meclisi ve 100 Senatörü içeren Senato’dan oluşur.

Kongrenin Yetkileri:

Kongre kişilerin ve federe devletlerin anayasa ile tanınmış hak ve yetkilerine dokunmamak koşuluyla tekelinde olan yasa yapma gücünü anayasa sınırları içinde serbestçe kullanabilmektedir.

Yasa yapma gücü daima iki meclisin anlaşması ile uygulama bulabilmektedir.

Bütçenin kabulü, federal hazinenin çıkış ve girişlerini düzenleyen mali yasaların yapılması tamamıyla kongreye aittir.

Senato kendine gelen mali yasayı kabul edip etmemekte serbesttir.

Senato uluslararası analaşmaları onaylar ve bazen bu hakkını onaylamama yönünde kullanmaktadır.

Kongre; Başkan üzerinde suçlandırma yetkisini kullanabilir,, Başkan, ((vatana ihanet, zimmetine para geçirme veya diğer cürüm ya da ağır suçlar nedeniyle)) itham edilip, yargılanabilir..

Temsilciler Meclisi hazırlık araştırmasını yapar.. **Senato da mahkeme vazifesini görür** Ancak bu durumda senatonun başkanlığını Yüksek Mahkeme başkanı yapar.

Suçluluğa karar verilebilmesi için 2/3 çoğunluğun sağlanması gerekir. En ağır karar başkanın görevine son verilmesidir.

Türkiye’de istenilen Başkanlık sistemi böylesi bir sistem ise tamam diye biliriz.

Bizim Başkan senin Temsilciler meclisin var mı?? Kongren Var mı?? Senaton var mı?? Anayasa mahkemesi bağımsız mı?? Yargıtay bağımsız mı?? Asker bağımsız mı?? Polis bağımsız mı?? Mahkemeler , Yargıçlar, Savcılar, Bağımsız mı???

En önemlisi Parlamento bağımsız mı?? Hangi vekil istediği gibi oyunu kulana bilir. Emme basma tulumbası gibi kalksın eller insin eller.

Hangi vekil çıktığı kanunların ne dediğinden anlar hangi vekil günde bir gazete okuyor…

Evet sayın Cumhurbaşkanı Amerika’ya özeniyorsun ancak Amerika da ki adaleti, Yasayı Mahkemeleri ve orada olan demokratik ve insan haklarını, tümünü içinize sindirin sonra Başkanlık sistemini isteyin.

Sadece işinize yarayan kısmından tutarsanız kalan boş kısmını halk doldurur sonra ülke zor durumda kalır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir