SURUÇ SULAMASI TAHIL ÜRETİMİ VE BÖLGE EKONOMİSİ

Türkiye’de yıllık, 17-18 milyon ton buğday üretimi yapılmaktadır. Rakamlar tüm olumsuz şartlar ve kuraklığın olduğu bir iklimde elde edilmiştir. Buğday ürünü için ödenen para yıllık 10 milyar tl dir. Eğer mevsim normal ve yağışlı iyi geçerse buğday üretimi ortalama 22 milyon ton civarı olması beklenir. Açılacak yeni tarım alanları ve bu alanlarının sulanması ile birlikte yıllık buğday üretimi 24 – 25 milyon ton olması beklenmektedir. Suruç bölgesi tarıma çok elverişli ve kuvvetli bir araziye sahip olduğuna göre, Suruç bölgesinde Türk tarımının yaklaşık % 10-11 civarında tahıl ürünü elde edilecektir ve parasal olarak bölge ekonomisinde çok önemli katkı sağlanacaktır. Çünkü ülkemiz buğday ürününün % 20 ithal yolu ile ihtiyacını gidermektedir. Eğer sulama arazide düzenli ve denetimli olarak yapılıp ekilip biçilirse kalan ihtiyacın % 20 in % 10-11 civarı bölgemizde elde edilir. Şöyle bir örnek vermiş olalım; Türkiye buğdayı % 10 bölgemizde yetişmiş olursa yaklaşık 1.8 milyon ton buğday ürünü elde etmiş olacağız. 1.8 milyon ton X 1.250 tl/ kuruş olsun yıllık ürün parasal getirisi= 2.25 milyar.-tl gelir elde edilmiş olacak. Bu rakamlar sadece buğday için verilmiştir. Buğdaydan başka ürünlerde olabilir mısır, arpa, çavdar, mercimek, soya, nohut, fasulye gibi tahıl ürünlerinin yetişmesi de olacak. Bu tahılların ekonomik değeri en az buğday ekonomik değeri kadar bir fayda getirecektir. Böylesi bir paranın Suruç piyasasına girdiğini düşünün. Suruç halkının hayat, ekonomi, eğitim, sağlık, kültürel v.s gibi değişmesinde ne kadar bir mesafe alacağını tahmin bile edemeyiz ve gelişim açısında ciddi bir sınıf atlaması yaşanacaktır.

**Arpa : Arpa üretimi tabi ki çok önemli bir üründür. Arpa sanayi de kullanılır ve hayvansal yem olarak çok önemli bir üründür. Bu nedenle hayvancılığın olabilmesi için arpanın olması şart. Aksi halde insan için buğday ne kadar önemli ise hayvansal sektörü için arpanın o kadar önemi var. Tarımı bir bütün olarak ele almasak çarkın dişlileri yarım kalır. Hayvan besi et ve süt yetiştiriciliğinde arpanın çok önemi var onun için arpasız bir tarım ve hayvancılık düşünülemez.

Türkiye’nin 10 yıllık Arpa üretimine bakalım… 1990 yılında 8.300.000 bin ton ürün elde edilmiştir, 1998 yıllında 9.551.000. ton elde edilmiştir. 2001 yıllında 7.590.000 ton elde edilmiştir. Tabloya baktığımız da giderek düşüşe geçen bir arpa üretimi olmuş bunun nedeni kuraklık ve çiftçinin tarımda para kazanmaması. Arpanın düşüşü ile hayvancılık da gerilemiştir. Tarım insan yaşamı ve hayvancılık için büyük bir hayati kaynak olduğunun farkına olursak tarıma daha fazla değer vermemiz gerekir. İşte Tarım Bakanlığı bunun farkına varmış olmalı ki 10 yıl içinde 150 milyar dolar para tarım ve hayvancılık yatırımı ve gelişimi için harcama yapacaktır. Bize düşün bu 150 milyar dolardan ne kadar pay kopara bilememiz onun için çalışmamız gerekir.

** Örnek : Mısır ürünü.

Mısır ürünü dünya tahıl ekilişinde ve üretiminden üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya mısır üretimin yaklaşık % 45 tek başına Amerika birleşik devletleri karşılarken, Mısır üretimin de söz sahibi olan diğer ülkeler MEKSİKA, ARJANTİN, BİREZİLYA, ÇİN VE RUSYA’DIR… 2002 ve 2012, yılları arasında Türkiye’ de mısır ekim alanı. 622 bin hektar üretim ise.. 4.6, milyon ton hektar verimi ise740 kg civarıdır. Gelişmekte olan ülkeler Mısırın hayvan beslenmesinde %46, kullanmakta % 64 u insan beslenmesi ve sanayi ham maddesi olarak kullanır. Gelişmiş ülkeler ise bu oran hayvansal kullanımda %91,dır. İnsan beslenmesinde ve sanayi ham maddesi olarak % 9 dur.

Türkiye eski dünyada mısır bitkisinin ilk kültürel ülkelerden biridir. O nedenle mısır ülkemiz için vazgeçilmez bir tahıl olarak kabul edilmiştir. Türkiye eski ana ulaşım yolları (İPEK) yolu üzerinde bulunması birçok mısır çeşitlerini gelişine olanak sağlamıştır. Bunlardan birkaç örnek verelim (9 sert mısır, 5 cin mısır, 3 at dişi) mısır çeşidi yetiştirmiştir bunlarda en yoğun olan sert ve cin mısırdır Karadeniz bölgesi genellikle sert mısır yetiştirmektedir.

Türkiye’de mısırda 4 milyon 950 bin ton üretim yapılmış bu ihtiyacı karşılamadığı için Türkiye dışarıdan mısır ithalat etmiştir. Türkiye her yıl mısır ihtiyacının % 20 sini ithal yolu ile karşılamaktadır. Türkiye 2012 yılında 808 bin ton mısır ithal etmiştir bu ithalatın çoğunu A.B.D den yaparken ürün (GDO) lu, çıkınca ABD yerine Rusya’dan ithal yapmaya başlamıştır. İşte Suruç ovası bu ithal yapılan mısırı kendi bölgesinde yetiştirebilir. Ve bu tarım ürününün bölgeye çok parasal avantaj getireceği kesin o nedenle hazırlıklı olmaktan fayda var.

** Mısır İnsan ve Hayvancılık sektöründe önemi nedir:

Türkiye genelinde mısır piyasasının önemli bir yerin olduğunu anlatmıştık ancak dönüm başı verim olarak elde edilen ürün 740. Kg civarıdır. Suruç’ ta ekilecek ve sulanacak 950 bin dönüm arazının % 30 mısır olabilir 32.000.- dönüm mısır ekildiğini varsayalım bunu, 32.000 dönüm X 740 kg mısır ürünü = 23.680…ton mısır elde edilecektir. Bu ürünün, 23.680 ton X 1.tonu 9000 bin tl den satıldığını varsayalım = yıllık 213.120.000.-tl para gelir elde edilecek. Bu gibi masrafı ve hizmeti olmayan ürünün çiftçi ve üretici için iyi ve karlı bir iş olduğunu göstermektedir. Mısır tarla

sürümü ekimi ve sulamasından sonrada biçimi beklenecek ve biçildiğinde satışa sunulacak. Pamuk, bağ, bahçe, bostan, gibi işçilik istemeyen bir üründür. O nedenle bölgemiz için mısırın çok önemi olduğunun inanıyorum.

** Mısır in kullanılan alanlar

Mısır tanesini % 61- 78 nişasta, % 6- 12 protein %3-5 arası yağ diğer kalan sanayi ham maddesi olarak kullanılır. Mısır önemli bileşenleri nişasta, protein ve yağın oransal miktarları ürünün kullanma alanını belirler. Ülkemizde mısır tarımının en yaygın olduğu bölge Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleridir.

TARIM BAKANLIĞI HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ İÇİN 2013 YILI HEDEFLER:

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı son 10 yılda tarımsal hâsılasını yaklaşık 3 kat artıran Türkiye’ nin 2023 yılında tarımsal üretim değerini 150 milyar dolara çıkaracağını belirterek, ülkenin bu rakamlarla dünyanın beşinci büyük tarımsal ekonomisi olmayı hedeflediğini belirtmektedir.

İyi bir planlama ile üretimin yanında verimlilik kaliteye öncelik veren Türkiye 62 milyar dolarlık tarımsal harcama ile dünyada 7. inci Avrupa’ da ise birinci sıraya oturdu. Tarım ve Hayvancılık bakanlığı 10 yılda tarımsal hâsılayı 150 milyar dolara çıkartmaya planlamaktadır, böylece Türkiye dünyada ilk 5 sıraya oturmayı hedeflemektedir.

On yıl içinde Türkiye’nin toplaştırma yolu ile 14 milyon hektar alanın 8,5 milyon hektarını sulamaya açacağını çalışmasını yapmakta. Kaliteli tohum yetiştirmesinde 647 ton dan 1 milyon tona çıkaracağının çalışmasını yapmaktadır.

** HAYVANCILIK ALANI:

Hayvancılık alanında yeni hedefler belirlemektedir. Kültür ırkı sığır varlığının toplam içindeki payının 5 yılda % 41 den % 48’e küçükbaş hayvancılığın et üretimindeki payını % 12 den % 25 e yükselteceğini hedeflemektedir.

Bu hayvancılık alanının gelişmesi için mera alanını 4,5 milyon dekardan 7-8 milyon dekara çıkartmayı palanlaşmıştır. Yem bitki yetiştirmesi için 2,7 milyon hektar dan 4 milyon hektara çıkartmayı hedeflemektedir.

Türkiye de yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvan vardır. Bunun 2013 yılında 772 bini kurbanlık olarak kesilmiştir, Büyük baş hayvan sayısı ise 1,5 milyon olarak hesaplanmıştır ve hala dünya standartlarına göre eti çok pahalı yemekteyiz, sebebi ise tarımda girdi fiyatlarının pahalı olması.

** Suruç ovası bir tarım bölgesi olduğu için hayvan yetiştiriciliğinde çok önemli avantajlara sahip bir bölgedir. Bu avantajı lehimize çevirmekten kaçınmayalım, yeter ki kararlı olalım projelerimizi nasıl ne zaman yapacağımızı bilelim, zamanında adım atalım kazanç arkasında gelir.

** SU ÜRÜNLERİ İÇİN PROJELER:

Balıkçılık su ürünleri için bakanlık 10 yılda su ürünlerini 212 bin tondan, 500 bin tona çıkartmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 50 milyon yavru balık sulara bırakmayı projelendirilmiştir. Urfa’nın su ürünleri ile ne alakası var diye sorabilirsiniz. Bence çok alakası var Atatürk barajı, Birecik barajı, Karkamış baraj bu barajları bir araya getirdiğimizde doğu ve G. Doğuya yetecek balık ürünü elde edilebilir. Su içi balık çiftlikler kurarak kültür balıkçılığı yapılabilir eğer fazla balık üretimi olursa nasıl satılacak diye tereddüt etmememiz lazım. Balık soğuk hava depoları ile istediğimiz kadar muhafaza edebiliriz ayni zamanda ihracatı en kolay olan bir üründür. Aynı zamanda balık yetiştiriciliği maliyeti en az olan bir sektördür. Yörede yetiştirilen Kültür balıkçılığı yöre halkının balık yeme alışkanlığını ve kültürünü geliştirilir. Bilindiği gibi (Omega 3) vitamin mucizesi sadece deniz ürünlerinde bulunur bu vitamin kalp ve beyin gelişiminde tek besin maddedir, bu ürün bence tarım ürünlerinden daha önemli bir üründür.

Bakanlık plan ve projeler içinde tarım ve hayvancılık ile ilgili gelişmiş sistemli veteriner karantina istasyonları ve ziraat ürünleri için geliştirilmiş laboratuarlar kurmayı hedeflemektedir. Bu laboratuarlar bölgesel olarak 7 bölgede kurulmayı planlanmış ve çok gelişmiş makinelerle donatılacak bunlar Uluslararası istasyonlar olacak.

İşte değerli Suruçlu çiftçiler, üreticiler, besiciler kendimce Türkiye topraklarında tarımla ilgili ciddi verilerle örnekler vermeye çalıştım. Bu yazılan veriler devlet planlaması içinde yer almaktadır bunlarda yararlanmamız için şimdiden plan ve projelerimizi yapmalıyız hazırlık ve önlem almalıyız. 10 yıl içinde 150 milyar dolar bütçeden söz edilmektedir. Bu paradan pay almak için mutlaka yarışa girmemiz gerekmektedir. Hayat ve yaşam bir yarıştır bu yarıştan çekildiğimiz an yok olmaya mahkûmuz.

Bu yarışı kazanmamız için ‘’BİLİNÇLİ İŞ, PLAN, PROJE, GÜVEN, KALİTE’’ ilkelerimiz olmalı. Her kimde sıkı disiplin güven ve kalite olmasa sonuca gitmenim imkânı yoktur. Karşımızdaki kim olursa olsun güven vermemiz gerekir bunu yapınca alıcılar tacirler ithalatçılar ihracatçılar imalathanemize üretimimize mal alımı için gelecektir bundan hiçbir şüphemiz olmasın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir