EMR-İ BİL MARUF VE NEHY-İ ANİL MÜNKER

Yüce Allah her çeşit azalardan mücehhez kıldığı ve yaratılanlar içinde eşref-i mahluk statüsüne yükselttiği insanlardan;onlara  emanet verilen tüm azalar’ın kullanımı ile ilgili hesap soracağı dini verilerde sabittir.
Nasıl ki aldığınız pahalı bir makinayı; doğru ve amaca uygun istimal etmeniz için beraberinde verilen kullanma kılavuzuna göre davranmanız’ın gerekirliği söz konusu ise; insan oğlunun tüm azalarında,onların nasıl bir amaç’a hizmet için kullanıldığının hesabı  Mahkeme-i Kübra’da sorulacaktır.
Tek bir saç telinin bile şahitliğine baş vurulacağı  o malum mahkemenin seyri ; alınacak  karar sonrası bir taltif,veya cezayı o günün kontekstine göre gündeme taşır.
Eller,düşen birine yardım için uzanırsa hayra;bir mazluma zulüm için kalkıyorsa günaha sebep teşkil edeceği iki kere iki dört eder derecesinde sabittir.
Günahın yaşam kurallarına olan aykırılığı şu örnekle kavramamız zor olmasa gerek.Sizce yazlık elbiselerinizle kışın  karlı fırtınalı havada; sıfırın altında eksi bilmem kaç derecede yol yürümenizin doğruluğundan  bahs edebilir miyiz?
Düşünün!Yaşamınız süresince, herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamanız için son derece bilgili bir hekim tarafından elinize bir reçete sunulmuşsa;bu durumda kendinizi o reçeteye göre bir programa tabi tutmanız daha akıllıcı olmaz mı?
Siz hiç tersine akan bir nehir gördünüz mü?Yada ne kadar büyük olursa olsun; dalgaların sürüklediği sularını, kıyıya  ulaş’tırdıktan sonra tekrar geri çeken denizin haddini hiç aştığına tanık oldunuz mu?
Bu olaydaki mutlak itaatin olması,emr-i bil Maruff’a olan sonsuz bir inkiyaddın vücuda gelmesi, doğacak bir felaketin olmasına bir engeli vârit kılar.
Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker, farz-ı kifayedir. Maruf, dinimizin emrettiği hususlardır. Münker ise, dinimizin yasakladığı, yani Allahü teâlânın razı olmadığı işlerdir.
İşte beşeriyyet’in yaşamları boyunca bu prosedür üzerine amelleri ni dizayn etmeleri için en reel yöntem.

Bu konsepte ait bir entegrasyonun zorunlu kılınması sonsuz Rahmet sahibi olan Allah’ın bize sıkıntılar yaşamamamız için bir Lütfü olduğunu idrak etmemiz lazım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir