POLİTİK ÇALKANTILAR

Siyasi aristokratların gelecekleriyle ilgili siyasi rant elde etmeye yönelik konjonktürel saptamaları sonucu, toplumu memnuniyetsizlik içeren suni…

VAHİY (Normallaştırıcı Bilgi)

Rabbin bal arısına şöyle bildirdi: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin. Sonra bütün…

EDEPLENDİR’ME GAZAP DEĞİLDİR..

  Kur’an’da eski kavimlerin yaşam kurallarına aykırı davranışları yüzünden Allah’ın gazabına düçar kaldıkları, okunan sure ve…

TEKNOLOJİ HASTALIĞI

Günden güne ilerleyen teknolojinin, beraberinde getirdiği sosyal gerileme malumunuz sanırım.Acaba zor mu bu ikisini bir arada…

ABESLE İŞTİGAL FITRİ AYKIRILIKTIR 

  Abesiyet söz konusu ise, o işten imtina etmek en akılcı bir davranıştır. O yönde harcanacak…

TRAJİKOMİK

Korona virüsünün bizi evlerimize tutsak edip, televizyon ekranlarına milli bir kilitlenmeyi zorunlu kıldığı bu günlerde, seyrettiğimiz…

PARA Tüm düşünceler parasal bir hedefe kitlen’se, kişisel tenzilât kaçınılmaz olur.Açıkçası olması gereken insani değerlerden imtina…

ŞÜPHE NURA KOŞMAKTIR

Ne hikmetse,ne zaman bu ülke bir felaketin eşiğine gelirse,yahut savaş gibi olağanüstü bir durumla karşı karşıya…

DEMOKRASİ BİLİNCİ

Kabul görmüş bir sisteme ait  konseptler den bir tanesi bile,işgal ettiği statü’den milim kayma yaparsa;toplumsal bir…

MASALLARIN ÖNEMİ

Uzun kış gecelerinde, binbir naz’lanmalarla büyüklerimizden heyecan ve büyük hazla dinlediğimiz masalların; aslında toplumsal eğitiminin vazgeçilmez…