ŞÜPHE NURA KOŞMAKTIR

Ne hikmetse,ne zaman bu ülke bir felaketin eşiğine gelirse,yahut savaş gibi olağanüstü bir durumla karşı karşıya…

DEMOKRASİ BİLİNCİ

Kabul görmüş bir sisteme ait  konseptler den bir tanesi bile,işgal ettiği statü’den milim kayma yaparsa;toplumsal bir…

MASALLARIN ÖNEMİ

Uzun kış gecelerinde, binbir naz’lanmalarla büyüklerimizden heyecan ve büyük hazla dinlediğimiz masalların; aslında toplumsal eğitiminin vazgeçilmez…

TEAMMÜL VE TEMAYÜL

Teammüller, teyammüllere göredir; çünkü teyammülller’in  çıkış yeri beyin’dir. Beyin teammüller’e tabi değildir. O yüzden es kaza…

UHUD

” Sırat-i müstakim üzre gözetirim Rahimi İblisin talim ettiği yola minnet eylemem” Seyit Nesimi. UHUD Allah’ın…

EMR-İ BİL MARUF VE NEHY-İ ANİL MÜNKER Yüce Allah her çeşit azalardan mücehhez kıldığı ve yaratılanlar…

KADINA ŞİDDET  ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ.

Muhalif cinslerin bir sentez’in oluşumuna katkı sunarak yaşam platformuna dahil ettikleri bir serüven’dir evlilik…Bu muayyen süreçte…

FANİ OLAN MUHABBETE DEĞMEZ

FANİ OLAN MUHABBETE DEĞMEZ Mabût arayışı içine giren Hz İbrahim,gök cisimlerine bakarak tek tek kayıp gitmekte…

BİTMEYEN HAÇLI ZİHNİYETİ

BİTMEYEN HAÇLI ZİHNİYETİ Eskiden olduğu gibi, şimdide İslam; Haçlı saldırılarına maruz kalmaktadır.Müslümanların ancak sahip olduğu güçlü…

YENİ DOĞAN PARTİLERİ ANLAMAK

Türkiye siyaseti her dönem sancılı geçmiş bir serüvene sahiptir. Kimi dönemlerde iktidarda olan ve yönetim anlayışını…